FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आदर्श गाउँपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७४ ७६/७७ 01/21/2022 - 11:57 PDF icon nyayik samiti karyabidhi.pdf
आदर्श गउकार्यपलिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविध २०७५ ७५/७६ 12/11/2018 - 13:49 PDF icon pdf1234.pdf
आदर्श गउकार्यपलिका आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 12/11/2018 - 13:22 PDF icon wsee.pdf
आदर्श गउकार्यपलिका स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/11/2018 - 13:12 PDF icon pdf123.pdf
आदर्श गउकार्यपलिका "घ " वर्गको निर्माण व्यावसायीको लागि कार्यविधि ७५/७६ 12/11/2018 - 12:57 PDF icon pdf12345.pdf
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ ७४/७५ 07/10/2018 - 19:52 PDF icon आर्थिक कार्यविधि ऐन ,२०७४.pdf
आर्थिक विधेयक ०७५/०७६ ७४/७५ 07/10/2018 - 19:48 PDF icon आर्थिक विधेयक २०७५_0.pdf

Location Of Aadarsha Rural Municipality