FAQs Complain Problems

संक्षिप्त परिचय

आदर्श गाउँपालिकाको राष्ट्रिय जनगणना -२०७८ अनुसारको विवरण:

सि नं  पुरुषा महिला जम्मा
वडा नं १ १५११ २३६० ३८७१
वडा नं  २ १८२३ २५६१ ४३८४
वडा नं ३ १२८२ १७०१ २९८३
वडा नं  ४ १४३१ १८९९ ३३३०
वडा नं ५ १५४६ २०४६ ३५९२
वडा नं ६ १८१९ २३०२ ४१२१
वडा नं ७ ९८८ १२६० २२१४
जम्मा १०४०० १४०९५ २४४९५

महिला ५७.५%

पुरुषः ४२.५%

लैङ्गिक अनुपातः ७३.७९

जन घनत्वः १९१ वर्ग कि. मि.

जम्मा घरधुरीः ५३१७

साक्षरता दरः ६७%

महिला साक्षरता दरः ५७.३%

पुरुष साक्षरता दरः ८०.९%

अपाङ्गताः २.० % (महिला १.८% र पुरुषः २.२%)

 

आदर्श गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

बाझककानी(१-९)

४१६२

१७.२

कालीकास्थान(१-४,७-९)

४१६५

१८.४३

कालीकास्थान (५,६) दहकालीकास्थान (१,२) महादेवस्थान (६-९)

३०४२

२०.५२

महादेवस्थान (१-५) लामिखाल (३,९)

३१०७

१३.१७

लामीखाल(१,२,४-८)

३६०९

२४.९५

गिरिचौका(१-९)

४०४०

२६.६५

दहकालिकास्थान(३-९)

१८२०

७.५५

 

जम्मा

 

२३९४५

१२८.४७

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Location Of Aadarsha Rural Municipality

जन प्रतिनिधि