FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Pages

Ward no 6

बैशाख महिनालाइ खोप महिना मनाएको एक झल्क.....(गिरिचौका ,आदर्श ,डोटी)

वडा नंं. ६  का योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको  (076/077)....................

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Population: 
4121
Ward Contact Number: 
9868588521

Location Of Aadarsha Rural Municipality

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9824693796