FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यालय सहयोगिको नतिजा प्रकासित सम्बन्धी सूचना ||||

७५/७६ 01/08/2019 - 15:28

कार्यालय सहयोगिको नतिजा प्रकासित सम्बन्धी सूचना ||||

७५/७६ 01/08/2019 - 15:28

सव ओभरसियर पदको परीक्षा सम्बन्धी सूचना ||||

७५/७६ 01/08/2019 - 15:26

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |||

७५/७६ 01/08/2019 - 15:23

काडी–ऐली–थला–गिरीचौका सडक योजना को उद्घाटन भएको छ . !

७५/७६ 12/18/2018 - 17:26

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!! गाउँपालिकाको कार्यालयको प्रयोजनको घरजग्गा आवश्यक परेकोले

७५/७६ 12/14/2018 - 11:52

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!!

७५/७६ 12/12/2018 - 13:02

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!!

७५/७६ 12/04/2018 - 11:37

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!! असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर आवश्यकता

७५/७६ 12/04/2018 - 11:35

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!!

७५/७६ 11/23/2018 - 13:13

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality