FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 04/30/2023 - 10:35

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

७९-८० 04/26/2023 - 10:02

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत तथा पुनः श्रम स्वीकृत सम्बन्धमा ।

७९-८० 04/24/2023 - 13:14

चालु आ.व.को सुरुवात देखी २०७९ चैत्र मसान्त सम्मको खर्च फांटवारी को विवरण ।

७९-८० 04/20/2023 - 12:01 PDF icon Image (57).pdf

सूचना सूचना सूचना ।।।।

७९-८० 04/07/2023 - 14:44

सूचना सूचना सूचना ।।।।

७९-८० 04/07/2023 - 13:14

शोक वक्तव्य

७९-८० 04/03/2023 - 17:49

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 03/31/2023 - 15:42

कृषि ज्ञान केन्द्र को सूचना सूचना सूचना ।।।।।

७९-८० 03/27/2023 - 10:54

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।

७९-८० 03/26/2023 - 16:02

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality