FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Pages

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना !!!

८०/८१ 01/27/2024 - 17:37

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 01/26/2024 - 19:47

शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचतकाे अनलाइन मागदावी आवेदनको सार्वजनिक सूचना !!!

८०/८१ 01/19/2024 - 13:59

परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 01/19/2024 - 13:30

आ.व. २०७९/०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकंन (LISA) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 01/18/2024 - 15:22

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 01/17/2024 - 13:55

सामाजिक सूरक्षा भत्ता सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 01/08/2024 - 12:54

परीक्षा रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 12/15/2023 - 12:51

सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 12/14/2023 - 11:05

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सामाजिक विकास कार्यालय डोटीको सूचना !!!

८०/८१ 11/23/2023 - 14:56

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality