FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Pages

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शोक वक्तव्य ।

७९-८० 06/21/2023 - 09:23

१३ औं गाउँसभामा आमन्त्रण सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 06/21/2023 - 09:22

सामुदायिक विद्यालयहरुमा पठन पाठन सूचारु गर्ने सम्बन्धी अनुरोध

७९-८० 06/18/2023 - 08:52

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७९-८० 06/16/2023 - 10:00

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 06/11/2023 - 18:36

बजेट, निति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सुझाव संकलनको लागि आह्वान गरिएको सूचना !!!

७९-८० 06/09/2023 - 10:55

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 06/05/2023 - 15:57

ठुलाा होटल,रिसोर्ट, केवलकार जस्ता पर्यटकीय उद्योगहरुलाई बैंक ऋण्मा ब्याज अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आहृानको सूचना ।

७९-८० 06/05/2023 - 15:41

गैर सरकारी संस्थाहरुको लागि आयोजना/कार्यक्रमहरु पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७९-८० 05/24/2023 - 11:25

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना

७९-८० 05/18/2023 - 12:17

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality